Dlouhá byla cesta mého Romea

Kolik řek přebrodil

V kolika hostincích spal

S kolika vlky se musel bít

A s kolika soky

A to vše jen proto, aby našel svou Julii

Mrtvou

 

Dlouhé bylo čekání tvé Julie

Kolik dní proplakala

V kolika chvílích se chtěla vzdát

S kolika měsíci samoty se musela poprat

S kolika roky

A to vše jen proto, aby našla svého Romea

Mrtvého