Zoufalství předpůlnočních hodin

Než dnes se změní v zítra

Než zhasnou všechna světla

Než spadnou všechny hvězdy

 

Ticho doby dávno po setmění

Když na návrat je brzy

Když na odchod je pozdě

Když i dech je nahlas

 

Ten okamžik osamění

Kdy slyšíš vlastní srdce

Kdy nevěříš ani sám sobě

Kdy všechno pevné padá

 

Dobrou noc, šeptají hvězdy