Z míst, kde mi bylo dobře

Přivážím si vysušené kvítky

Zavřené mezi listy knih

 

A tak Skácela věnčím mateřídouškou

Pán Prstenů oděl se do akátu

Anna má Zelený dům v jasmínech

A don Quijote zvoní na modrý zvonek

 

Z míst, kde mi bylo dobře

Přivážím si zablácené kamínky

Rozstrkané po kapsách

 

A protože se mi těžko zdvihají nohy

Kvůli té tíze v kapsách

Z míst, kde mi bylo dobře

Odcházím jen velmi pomalu