GRAFOFILŮV BLOG

"Píšu, tedy jsem"

Archiv Červen 2017

Prosím...

...všechny své čtenáře, jestli by v modlitbě nepomysleli na mého přítele, který je v nemocnici. Děkuju moc všem a příště doufám zase něco veselejšího...


O pokoře

Co je pokora? To co cítíme, když vidíme krásný západ slunce, mohutné hřebeny hor jdoucí k obzoru, krásu Božího stvoření, když přijímáme pomoc s radostí v srdci a těžký úděl s nadějí, že se to zvládne. Pokora není trpitelství a mučednické přijímání…


Jak řeka plyneme krajinou

Krátké krajinářsko-apocalyptické uvažování stvořené dnes za podmračeného odpoledne v promáčených botech a kraťasech na nádherné louce nedaleko Hostětína. Procházíme krajinou a jsme jako řeka. Nejdeme rovně, ale meandrujeme, proplouváme rozkvetlými…