Co je pokora?

To co cítíme, když vidíme krásný západ slunce, mohutné hřebeny hor jdoucí k obzoru, krásu Božího stvoření, když přijímáme pomoc s radostí v srdci a těžký úděl s nadějí, že se to zvládne.

Pokora není trpitelství a mučednické přijímání pomoci s pocitem, že jsme někomu na obtíž a dělají to jen z milosti.

 

Falešná pokora je pro mě osobně horší než pravá pýcha. 

Modleme se za pokoru naši i ostatních (a taky za ty, co lidi s pocitem nedůležitosti využívají)

(psáno ve značném afektu)