Stojím tady

Opíráš se o mě

Unaveně smutně

Je to náročné občas žít

 

Stojím tady

Zkoušíš první krůčky

Opatrně zvolna

Vše zase jak poprvé

 

Stojím tady

Na vratkých nohách běžíš pryč

Klopýtavě rychle

Neotáčíš se zpět

 

Stojím tady

Padáš přímo na nos

Tvrdě nemilosrdně

A život ti odřel kolena

 

Stojím tady

Vracíš se 

Bez váhání 

Víš že tu vždycky budu stát