Ale já nepláču!

Jen do kašny spadnul pětník

A já se moc nakláněla nad hladinu

A dál... však tušíte sami.

 

Ale já nepláču!

Jen vzduch se prudce ochladil

A má tvář byla příliš teplá

A dál... však tušíte sami.

 

Ale já nepláču!

Jen já byla jen já

A tys čekal nějakou jinou

A dál... však tušíte sami...