Jakou

Barvu má noc?

Jako šepotavá křídla můr

Hořící u plamene lampy

Jako tiché kroky v trávě

Orosené slzami světlušek

 

Jakou

Barvu má oheň?

Jako mihotání řas

Když z očí tečou vzpomínky

Jako ulámaná křídla

Co anděl nechal na strunách kytary

 

Jakou

Barvu má léto?

Jako vlídný úsměv

 

Jako horká rozpálená mez

 

Jako zvlněné pole a lesy až k obzoru

 

Jako přátelství

 

Jako podkroví u babičky

 

Jakou 

Barvu má léto?

Pro každého jinou

A přece...

             ...stejnou. Letní.