...skvělým čtenářům!

Přeju Vám krásné a klidné prožití Velikonoc - přes zmatky Zeleného čtvrtka a smutek a bolest Velkého pátku se přehoupněme do Bílé soboty, abychom mohli říct...

...a pak Ho najít ve svém srdci. 

Takže požehnané svátky Vám všem! 

       Kačka