Ticho před bouří

Zastavení dechu

A není kam si dojít pro útěchu

A není koho prosit o přístřeší

A tvůj nářek nikdo neutěší