Setřepat tě

Jako déšť

Který zachytí krempa mého klobouku

 

Setřepat tě

Otřást se

Zbavit se tě

A pak

Ještě chvíli se nepohnout

Než tě vysuší slunce

 

Setřepat tě

Jako prach

Který se na cestách nachytá na boty

 

Setřepat tě

Otřást se

Zbavit se tě

A pak

Ještě chvíli nedýchat

Než se usadíš zpátky

 

Odkus jsi přišel...