Prší podzimní nálada

V kalužích leskne se tichý žal

Paměť to pojmout nezvládá

Jak bys ma nikdy nebozkal

 

Listí zapadá chodníky

A utopí všechen ostrý bol

Je třeba začít od píky

A ty si na mňa zabudol

 

Prší podzimní nálada

Pojď, severáku, vzedmi se a fič

Až mě to listí zapadá

Podzimní deště odnesou mě pryč