Kde hledat správná slova?

Villone, příteli, poraď

Kde tys je našla, drahá Emily?

A vy, pane Poe, odkud vám je Havran přinesl?

 

Kde hledat správné rýmy?

Pan Skácel našel je

A našel je i Nezval

Ba i ty, Baudelaire, prokletý poeto

 

Kde hledat správné téma?

Skvělé jak Verlaine

Blízké jak Mikulášek

Anebo temné, temné jak Hynkův žal?

 

Kde hledat správná slova?

Posečkej, příteli Villone

Jen kousek spolu půjdeme

Za Emily a Hynkem

 

A budete mi múzou, mí skvělí básníci!