Čtu dobře ve tvé tváři

V tom lexikonu proradnosti

V tom prošlém kalendáři

Ve slabikáři nestálosti

 

A není už kam spěchat

A vlastně ani proč už není

Rolety v oknech nechat

Do úplného zatemnění

 

Čtu špatně sama v sobě

Jen natahuji prázdné dlaně

Je tu tma jako v hrobě

A i ta hlína chutná slaně...