Sedla jsem na starou, zetlelou kládu

Prošla jsem mokrou a zelenou travou

Vylezla na skálu, nedbajíc´ pádu

Všude jsem hledala krásu. Tu pravou

 

Kláda mi košili špinila hnědí

Tráva mi kalhoty zmáčela celé

Z výšky jak padati i jiní vědí

Krása se podobá – písničce znělé?

 

Pod kládou ležela ulita šnečí

A v trávě našla jsem kapičky rosy

Z výšky zas padati snílkům vždy svědčí

Na krásu pozor! To romantik prosí!

 

(2009)