Zbývá

Tolik tratí, po kterých jsem ještě nejela

Tolik cest, po kterých jsem ještě nešla

Tolik lesů, v kterých jsem ještě netančila

Tolik rybníků, v kterých jsem se ještě nekoupala

Tolik mezí, na kterých jsem ještě nespala

Tolik obzorů, po kterých jsem ještě netoužila

 

Tolik práce a přání a cílů

Tolik je toho třeba udělat

 

A já, místo abych šla k těm tratím, cestám, lesům, rybníkům, mezím

A já, místo abych hledala ten obzor

 

Já tu sedím a píšu o tom, co je třeba udělat

Já tu sedím a píšu