Dům celý zarostlý byl v růžích

a kolem temněl třešní sad

a břečťan po stěnách se plazil –

dům ne, spíš tajuplný hrad.

 

Kdoví, co v jeho zdech se skrývá,

růže ho střeží kvetoucí,

možná tam zakletá spí dívka

a možná jenom pavouci.

 

Dům celý zarostlý byl v růžích

a za ním třešní temněl sad,

a jestli uvnitř spí ta dívka,

tak někdo zachrání ji snad.

 

Z nádraží bylo slyšet vlaky

a ty jsi musel zase dál,

do klopy dal sis bílou růži

a cestou pryč ses usmíval.