Já měla sen

A vzdala se ho

Prý odvážný byl víc než dost

A další ztrácím pro druhého

Pro tebe, pro tvou budoucnost

 

Když víc než ten sen nezbývalo

Když víc než ten sen nezbylo

Když měla jsem jen takto málo

Tak mě to málo zradilo

 

Tys měla sen

A já v něm byla

Však plujem proudy zrádnými:

A ty si plníš, co sis snila

Ale jinde

A s jinými

 

Když víc než ten sen nezbývalo

Když víra skoro nezbyla

Když nebylo ani to málo

Tak jsi mě taky zradila