Prosím, poraďte - jaká je hierarchie farnosti?

Já bych to viděla takto:

Farář

schola/varhaník/ministranti/lektoři/všichni farníci (nezávisle na pořadí)

(Jako mezistupeň mezi knězem a farníky bych brala jáhna či kaplana.)

Je tato má domněnka správná, nebo jsou ve farnosti někteří farníci víc než jiní? Třeba kvůli věku nebo kvůli tomu, že jsou zkušenější? Proto, že jedny má farář radši než druhé? 

Prosím, kdo se v tom trochu vyznáte, vysvětlete mi jak to je. Já už totiž vážně nevím.

A ne, nemůžu se zeptat našeho faráře a nikdo nezaujatý není po ruce.

Díky předem.