Děkuji Ti, Pane, za hbité prsty.

Děkuji Ti za semínka nápadů, která mi sesíláš, a za to, že z nich dokážu vypěstovat pětset více či méně smysluplných slov.

Děkuji Ti za techniku, která mi umožňuje sdílet své myšlenky s ostatními.

Děkuji Ti, že můžu psát co chci a nikdo mě nezavře za politicky nekorektní článek (ať už to v dnešní době znamená cokoliv).

Děkuji Ti za čtenáře. Za ty laskavé i za ty rýpavé a polemizující. 

 

Prosím Tě, Pane, aby mé prsty neztratily na hbitosti a mé myšlenky na přímosti.

Prosím Tě, aby všechna ta semínka nápadů, která mi posíláš, byla využita a vyrostly z nich pěkné články, ne zhuvířilé patvary. 

Prosím Tě za techniku, aby nezlobila. 

Prosím Tě, abych vždy našla správná slova, jak si stát za svým názorem.

Prosím Tě za všímavé oči, abych při psaní objevila co nejvíc "halv" a "vydět". 

 

Prosím Tě o laskavé čtenáře. A taky o pár takových, kteří rýpou a nenechají mě upadnout do stavu, kdy si budu myslet, že každé slovo, co napíšu, je dobré. Pár takových, kvůli kterým budu muset formulovat obranu svého článku. Není na škodu udělat si pořádek ve vlastních myšlenkách - odvrhnout názory zcela zcestné, ale jiné si udržet. 

 

A nakonec Ti, Pane, děkuji, že můžu psát. A že se to lidem asi i líbí. Protože mám-li jaký talent, je od Tebe.

 

Amen.