Kdysi žil u studánky jeden muž. Nebyla to obyčejná studánka – byl to zázračný pramen. Měl nejen výbornou a osvěžující vodu, ale každý, kdo poklekl ke kamennému roubení a ponořil do něj ruce, aby se z něj napil, nepocítil už nikdy žízeň. Jenže k pramenu nikdo nepřicházel. Muži to bylo líto, říkal si, že je škoda, jak málo lidí je pramenem věčně osvěženo. Přemýšlel o tom, jak je nalákat, aby se z pramene napili. Jednou ráno zase seděl u pramene, když jeho zrak padnul na hliněný džbán, který, jak si teď vzpomněl, kdysi dávno vytočil na svém hrnčířském kruhu. Vzal ho, prohlédl, a když zjistil, že mu nic není, vypláchnul ho od podzimního listí a pavučin a nabral do něj u studánky vodu. Potom, i se džbánem, vyrazil mezi lidi.

Potkával na své cestě mnoho lidí a všem nabízel, aby okusili vodu z jeho džbánu. Někteří ho neslyšeli, další ho minuli bez povšimnutí, jiní odmítavě zavrtěli hlavou. Jedni se vymlouvali, že mají málo času, další, že nemají žízeň. Ale přece jen se pár lidí našlo, kteří se zastavili a pozdvihli džbán ke rtům.

Každý, kdo se napil, chvíli okouzleně stál a převaloval na jazyku chladivou tekutinu. Když polknul, někdy řekl „To bylo skvělé“ a šel dál. Ale jindy se zeptal „Odkud máš tu skvělou vodu?“ Když jim odpověděl, že ze studánky, u které žije, někteří si povzdechli, že je to příliš daleko, ale jiní se ho zeptali, jestli je k ní zavede. A on je k ní zavedl.

Lidé poklekali u kamenného roubení, nořili dlaně do chladivého pramene a hltavě pili. Když se napili dosyta, mnohokrát muži poděkovali a odešli s mírně zasněným výrazem, olizujíce si rty. Někteří z nich se ale vrátili se džbánem, s malým i velkým, s hliněným i glazovaným. Nabírali do džbánu vodu a vycházeli mezi lidi. A dělali to, co dělal muž se džbánem – dávali lidem napít té výborné vody a vodili je ke studánce. A muž se díval, kolik lidí teď přichází k prameni a pije a odchází a kolik se jich vrací se džbánem, aby i oni mohli po světě roznášet zázračnou vodu. Díval se na to, v ruce svůj starý hliněný džbán, a usmíval se.


Pro vyložení: 

//www.youtube.com/watch?v=zekRMXTSRqM