Byli jsme si vzdálení a blízcí

Vyšlí z módy jako staré boty

Neladící jak falešné noty

Vznešení a nádherní a nízcí

 

Byli jsme tak bez citu a s citem

Jako malí – věčně uražení

Se snahou a přitom bez snažení

Byli jsme jen obehraným hitem

 

Byli jsme tak suroví a pyšní

Neohebné sloupy katedrály

Děti, děti se nám tolik smály

Přišli jsme jim pitomí a hříšní