Hej, brácho, oheň hoří,

tak klestí polož opodál,

my necháme ho na pak…

Netvař se, jako by ses smál!

 

Neříkej, že´ s to říkal,

sama vím, že mi nevěří,

oheň už brácho, hoří,

já hořím s ním jak pápěří.

 

Kus dřeva ještě přilož,

jde vlhká zima při zemi,

vichr mi duší cloumá

a hýbe kolem větvemi.

 

Hej brácho, oheň hoří,

ty měl jsi pravdu, jo já vím,

tak přilož ještě dřevo,

ať hoří víc, chci hořet s ním!