Brácho, podívej vzhůru

Dvě hvězdy nám svítí

A vábí nás výš

Koukej, v dlani mám kůru

A věnec mám z kvítí

A v trávě je myš

 

Brácho, noc už se sklání

A cvrčci nám hrají

A voní tu zem

Koukej, pod hvězdnou bání

Jsme skoro jak v ráji

A každý v tom svém.

 

Brácho, měsíc už klesá

Jde jak ke dnu dolů

A obzor je rám

Koukej mlha jde z lesa

Ještě, že jsme spolu

Dobře že tě mám